Ogniwa Peltiera jako źródło prądu - zjawisko Seebecka

Zjawisko Seebecka dotyczy powstawania prądu elektrycznego w obwodzie złożonym z dwóch różnych metali lub półprzewodników, kiedy ich złącza znajdują się w odmiennych temperaturach.

W warunkach idealnych, wielkość powstającego napięcia jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur między złączami, oraz
do różnicy współczynnika Seebecka (współczynnik termoelektryczny) pomiędzy materiałami wykonania styków. Na tej zasadzie,
gdy jeden ze styków zostanie umieszczony w danej temperaturze, natomiast drugi, o innych właściwościach termoelektrycznych, zostanie umieszczony w temperaturze znacznie wyższej lub znacznie niższej, powstanie siła elektromotoryczna. Badania naukowe wykazały, że zastosowanie półprzewodników pozwala w tym zakresie uzyskać znacznie wyższą efektywność niż użycie elementów metalowych, nawet jeśli są to termopary.


Na podstawie powyższych, można stwierdzić, że możliwe jest, aby wykorzystać ogniwo Peltiera jako źródło prądu. Fakt, że moduły termoelektryczne najczęściej stosowane są do wytwarzania różnicy temperatur przy dostarczeniu prądu, nie wyklucza możliwości zastosowania w nich zjawiska odwrotnego.
Co więcej, zastosowanie takie, dzięki wykorzystaniu półprzewodników, może być w przypadku ogniw Peltiera stosunkowo bardzo efektywne. Oczywiście wydajność w tym przypadku związana jest ściśle z możliwościami wytworzenia wysokiej różnicy temperatur pomiędzy górną i dolną warstwą ogniwa, co może być trudne (jednak nie jest niemożliwe) w warunkach domowych. Warunki laboratoryjne oraz przemysłowe pozwalają na zastosowanie znacznie wyższych
(lub niższych) temperatur.


Ogniwa przeznaczone do produkcji energii elektrycznej oznaczane są jako TEG (Thermoelectric Generator), posiadają większą sprawność i wyższą temperaturę pracy w porównaniu do standardowej serii TEC.


Aby wykorzystać ogniwa do produkcji prądu, można je zamówić u dystrybutora.