Jean Peltier

Jean Peltier

Jean Charles Athanase Peltier (1785-1845) był fizykiem pochodzącym z francuskiego regionu Somme. W wieku 30 lat zdecydował się porzucić swoje dotychczasowe zajęcie - pracę zegarmistrza i całkowicie poświęcił się badaniu zjawisk fizycznych.
Podstawą zainteresowania tych badań stały się zjawiska termoelektryczne i elektromagnetyczne, a także elektryczność atmosferyczna i jej związek z powstawaniem opadów. W tych dziedzinach Peltier opublikował szereg prac naukowych dokumentujących poszczególne eksperymenty.


Współczesna nauka, za najważniejsze osiągnięcie fizyka, uważa odkrycie w 1834 roku zjawiska polegającego na wydzielaniu
lub pochłanianiu ciepła podczas przepływu prądu na styku dwóch różnych przewodników. Zjawisko to, znane obecnie jako
zjawisko Peltiera (efekt Peltiera), stanowi owrotność, a jednocześnie uzupełnienie efektu Seebecka. Obecnie wykorzystywane jest szeroko w produkcji urządzeń chłodniczych.


Odkrycia dokonane przez Jeana Peltiera, a także innych fizyków jego okresu, jak Seebecka, Joula czy Thomsona stanowiły podstawę do dalszego rozwoju termodynamiki i termoelektryki.